Privatumo politika | Panevėžio mechatronikos centras

Privatumo politika


VšĮ „Panevėžio mechatronikos centras“ , juridinio asmens kodas 248505060, buveinės registracijos adresas: Daukanto g. 12, Panevėžys, buveinės adresas: Pilėnų g. 30-1A, Panevėžys (toliau – Bendrija arba mes), įsipareigoja užtikrinti Jūsų asmeninės informacijos saugumą ir Jūsų teisių apsaugą Jums naudojantis mūsų interneto svetaine www.panmc.lt (toliau – Svetainė), joje esančiu turiniu.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

Ši Privatumo politika reglamentuoja Bendrijos kaip duomenų valdytojos ar tvarkytojos atliekamą asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą. Tvarkydami asmens duomenis, siekiame, kad jie būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi. Privatumo politika netaikoma tais atvejais, kai naudojamasi kitų bendrovių interneto svetainėmis ar paslaugomis, net jei prie jų jungiamasi per nuorodas, esančias mūsų Svetainėje.

Privatumo politika galioja visiems asmenims, apsilankiusiems Svetainėje, taip pat veiksmams, kuriuos Jūs galite atlikti Svetainėje.

Jei jums kiltų su šia Privatumo politika susijusių klausimų, kreipkitės el. paštu [email protected]

I. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Mes renkame duomenis:

• kuriuos pateikiate Jūs, kai su mumis bendraujate arba turite teisinių santykių su mūsų Bendrija, pvz., perkate paslaugas arba užsakote paslaugas, teikiate mums užklausas, pranešimus ar kreipiatės kitais klausimais, prenumeruojate naujienlaiškius, dalyvaujate mūsų renginiuose, bendraujate per socialinius tinklus, teikiate komentarus, jungiatės prie savo paskyros ir atliekate veiksmus joje, teikiate mums paslaugas, kuriate kūrinius pagal mūsų užsakymus;

• kurie generuojami, kai Jūs naudojatės mūsų Svetaine ir paslaugomis, pvz., skambinate telefonu, siunčiate elektroninį laišką ar apsilankote mūsų Svetainėje, socialinių tinklų paskyrose, rašote komentarus;

• kuriuos teisėtai gauname iš kitų šaltinių.

Asmens duomenys, kuriuos renkame:

• pagrindinė informacija: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris;

• duomenys, kurie susiję su paslaugų teikimu: užsakymo detalės, banko sąskaitos numeris, sąskaitų išrašymas ir kita informacija, būtina sutarties sudarymui ir vykdymui, paskyros sukūrimui, taip pat Jūsų klausimai, pranešimų informacija, reportažų ir straipsnių medžiaga, renginių informacija, informacija apie sutikimą ar nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, kontaktiniai duomenys bei kiti susiję įrašai;

• kiti duomenys apie paslaugų ir Svetainės naudojimą, pvz., duomenys, surinkti naudojant slapukus;

• duomenys, kurie generuojami naudojantis ryšio priemonėmis ir mūsų paslaugomis ir Svetaine, pvz., IP adresas, įrenginio, kurį naudojate turiniui pasiekti, parametrai, apsilankymų skaičius, peržiūrėti Svetainės puslapiai, laikas, praleistas Svetainėje ir kt.;

• Jūsų CV, motyvacinis laiškas, vardas, pavardė, kontaktai, darbų pavyzdžiai, kai Jūs kreipiatės į mus įsidarbinimo tikslu;

• kiti duomenys, kurie yra renkami Jūsų sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo.

Iš kur mes gauname Jūsų asmens duomenis:

• Įprastai asmens duomenis mes gauname tiesiogiai iš Jūsų, kai Jūs kreipiatės į mus ar naudojatės mūsų paslaugomis, lankotės Svetainėje (įskaitant, kai duomenys yra gaunami per Jūsų naudojamus įrenginius), bendraujate per mūsų socialinius tinklus, kuriate savo paskyrą, registruojatės mūsų rengiamuose renginiuose, taip pat iš trečiųjų asmenų, kurie užsako mūsų paslaugą bei nurodo trečiojo asmens atstovą/kontaktinį asmenį paslaugoms gauti, ar kurie praneša naujienas, pateikdami informaciją ir/ar medžiagą reportažui ar straipsniui.

• Mes galime gauti informacijos apie Jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš Jūsų arba apie Jus. Jūsų asmens duomenis mes galime gauti ir tuo atveju, kai su Jūsų sutikimu mums duomenis perduoda kiti tinklalapiai ar portalai.

Kam mes teikiame Jūsų asmens duomenis:

Jūsų asmens duomenis mes tvarkome konfidencialiai ir tretiesiems asmenims neperduodame, išskyrus:

• Jūsų duomenis galime perduoti pasitelktiems duomenų tvarkytojams, teikiantiems buhalterinės apskaitos, IT priežiūros, teisines ir kitas paslaugas;

• Jūsų duomenis galime perduoti valstybės institucijoms bei kitiems asmenims Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

• kitais atvejais, jei yra Jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui;

• Jei Bendrija parduotų visą savo verslą arba jo dalį, taip pat jei parduotų arba perduotų savo turtą arba kitaip dalyvautų susijungime arba viso jos verslo ar esminės jo dalies perdavime, mes galime perduoti Jūsų informaciją, kaip to sandorio dalį, sandoryje dalyvaujančiai šaliai ar šalims.

II. NEPILNAMEČIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

• Į Svetainę gali būti  dedamas turinys (reportažai, video, kt.), kuris gali būti rodomas tik asmenims, sulaukusiems tam tikro amžiaus.

• Tvarkant nepilnamečio asmens duomenis sutikimo pagrindu informacinės visuomenės paslaugų siūlymui, toks duomenų tvarkymas yra teisėtas, jei nepilnametis yra sulaukęs bent 16 metų. Jeigu tokiam nepilnamečiui nėra 16 metų, toks tvarkymas yra teisėtas tik tokiu atveju, jei sutikimą davė arba tvarkyti duomenis leido nepilnamečio tėvai arba globėjai, TODĖL, jeigu Jūs esate jaunesnis nei 16 metų, naudotis mūsų Svetainėje esančiomis paslaugomis ir turiniu galite tik tuo atveju, jei Jūsų tėvai (globėjai) dėl to yra davę raštišką sutikimą Bendrijai.

III. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

• sutarčių ir užsakymų sudarymui ir vykdymui, klientų aptarnavimui, paslaugų teikimui lankantis Svetainėje, pvz., rašyti komentarus, pranešti informaciją, pasirinkti Jus dominančiomis temomis ir pan.;

• užtikrinti Svetainės funkcionalumą ir ją tobulinti, pasiūlyti Jums geresnes ir Jums pritaikytas paslaugas, gerinti Svetainės veikimą, užtikrinti jos sklandų administravimą;

• pateikti atsakymus į Jūsų užklausimus, prašymus, taip pat pateikti Jums įdomių pasiūlymų ir aktualią informaciją;

• tiesioginei rinkodarai, pasiūlyti naujienlaiškio prenumeratą. Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkome tik gavusi Jūsų sutikimą. Kai asmens duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, Jūs turite teisę nesutikti su tokiu asmens duomenų tvarkymu, panaikindamas savo sutikimą.

IV. SLAPUKAI

Mes renkame informaciją apie Jus naudodami slapukus (angl. cookies) – nedidelius tekstinius failus, kuriuos Jūsų interneto naršyklė įdiegia Jūsų kompiuteryje ar kitame išmaniajame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau, teikti Jums patrauklius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie mūsų Svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek Svetainę, tiek Jūsų aptarnavimą, tiek mūsų teikiamas paslaugas.

Jūs galite pasirinkti, priimti slapukus ar ne. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Atkreipiame dėmesį, kad Jūsų tinklo naršyklėje (kai neveikia slapukų funkcija) gali trukdyti kai kurioms mūsų Svetainės dalims tinkamai veikti. Norėdami daugiau sužinoti apie slapukus, apsilankykite adresu www.allaboutcookies.org.

Svetainėje gali būti naudojami tokie slapukai:

• būtinieji techniniai slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini Svetainės veikimui;

• funkciniai slapukai – tai slapukai, kurie, nors ir nėra būtini Svetainės veikimui, tačiau žymiai pagerina jos veikimą, kokybę ir vartotojų patirtį;

• statistiniai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami Svetainės lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti; šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai;

• tiksliniai arba reklaminiai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą informaciją, kuri galėtų Jus sudominti.

V. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS

Jūsų asmens duomenis mes saugome ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas:

• Jūsų tvarkomi asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau kaip 10 metų nuo paskutinio sutarties/užsakymo įvykdymo ar pasibaigimo dienos ar paskutinio naudojimosi Svetainės turiniu ar paslaugomis dienos;

• Svetainėje publikuoti straipsniai, reportažai yra saugomi ne trumpiau kaip 1 metus, net ir tuo atveju, jei jų vartotojai nemato (pvz., yra pašalinta vieša prieiga prie straipsnio). Straipsnio komentarai yra publikuojami 10 dienų, vėliau visi komentarai yra automatiškai pašalinami ir komentarų informacija saugoma 1 metus. Jūsų pateikti per Svetainę pranešimai (naujienos) saugomi 6 mėnesius;

• tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomi asmens duomenys bus saugomi iki sutikimo gauti reklamą panaikinimo (atšaukimo), bet ne ilgiau kaip 3 metus nuo sutikimo gavimo;

• kandidatų asmens duomenys, gauti įdarbinimo tikslais, bus saugomi 1 metus nuo jų gavimo.

Kaip saugosime Jūsų asmens duomenis

Jūsų asmens duomenys tvarkome tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo. Primename, kad nors ir imamės tinkamų veiksmų Jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

Jei sužinotume apie Jūsų asmens duomenų saugumo pažeidimą, kuris gali kelti didelę grėsmę Jūsų teisėms ar laisvėms, nedelsdami Jus informuosime vos tik apie tai sužinoję ir nustatę, prie kokios informacijos buvo gauta prieiga.

VI. IŠORINĖS SVETAINĖS

Svetainėje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines, kurios turi savo atskiras privatumo politikas ir mes neprisiimame atsakomybės ar įsipareigojimų už šias politikas ar už šiose svetainėse ar teikiant paslaugas renkamus asmens duomenis, pvz., kontaktinius ar vietos duomenis. Perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

VII. JŪSŲ TEISĖS

Kaip asmens duomenų subjektas Jūs turite šias teises:

• teisę prašyti, kad mes leistume susipažinti su Jūsų asmens duomenimis;

• teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis;

• teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kol Jūsų prašymu bus patikrintas jų tvarkymo teisėtumas;

• teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis;

• teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais;

• teisę reikalauti perkelti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui;

• teisę atšaukti Jūsų duotą sutikimą, nedarant poveikio iki sutikimo atšaukimo vykdytam Jūsų asmens duomenų naudojimui;

• teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos – www.ada.lt).

Gavę tokį Jūsų prašymą ar nurodymą, mes ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateiksime atsakymą bei atliksime prašyme nurodytus veiksmus ar motyvuotai atsisakysime juos atlikti. Jeigu to pageidausite, mūsų atsakymas Jums bus pateiktas raštu neatlygintinai. Tuo atveju, jei duomenų subjektas piktnaudžiauja savo teise (pvz., kreipiasi į Bendriją dėl informacijos apie tvarkomus jo asmens duomenis dažniau nei vieną kartą per šešis mėnesius), mes turime teisę reikalauti iš duomenų subjekto atlyginti administracinius kaštus, susijusius su tokių prašymų vykdymu.

Bendrija gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Jūsų prašymas, klausimas ar nurodymas mums turi būti pateikiamas vienu iš šių būdų:

• registruotu paštu siunčiant adresu Pilėnų g. 30-1A, Panevėžys;

• elektroniniu paštu adresu [email protected]

VIII. AUTORIŲ TEISĖS

Ši Svetainė yra VšĮ „Panevėžio mechatronikos centras“ nuosavybė. Autorinės teisės į visą šioje interneto Svetainėje pateiktą medžiagą priklauso VšĮ „Panevėžio mechatronikos centras“ ,išskyrus tam tikrus atvejus, kai yra nurodyta kitaip. Kaip Svetainės vartotojas Jūs galite peržiūrėti ir atsispausdinti pateiktą medžiagą asmeniniam naudojimui nekomerciniais tikslais.

Draudžiama kitais tikslais kopijuoti, išsisaugoti ar perdirbti, pritaikyti, perduoti, perleisti ar naudoti turinį ar jo dalis be mūsų išankstinio raštiško sutikimo. Atgaminant šioje Svetainėje pateiktą medžiagą privaloma nurodyti šios medžiagos autorių teisių savininką. Pirmiau nurodytų Svetainės vartotojams taikomų taisyklių nesilaikymas traktuojamas kaip autorių teisių pažeidimas, užtraukiantis pažeidėjui įstatymų numatytą civilinę, administracinę ar baudžiamąją atsakomybę, priklausomai nuo pažeidimo pobūdžio ir pasekmių.

Kai siunčiate, įkeliate, pateikiate mums informaciją, medžiagą, kūrinius, Jūs perduodate savo neturtines autorių teises Svetainei, ir mes turime teisę šį turinį naudoti, laikyti serveryje, saugoti, atkurti, keisti, kurti išvestinius kūrinius (pvz., vertimai, perdirbimas arba kiti keitimai, kuriuos atliekame, kad turinys geriau veiktų su mūsų paslaugomis), perduoti, publikuoti, viešai atlikti, viešai rodyti ir platinti, vykdydami, reklamuodami, gerindami ir kurdami naujas paslaugas. Įsitikinkite, kad turite reikiamas teises suteikti šią teisę turiniui, kurį mums pateikiate.

IX. ATSAKOMYBĖ

VšĮ „Panevėžio mechatronikos centras“ nėra atsakinga už Svetainės lankytojų sprendimus, priimtus naudojantis Svetainėje pateikta informacija, jų pasekmes arba patirtus nuostolius ar praradimus, taip pat neatsako už sistemos veikimo sutrikimus. Svetainės valdytojui netaikoma atsakomybė už trečiųjų asmenų, renkančių informaciją apie Svetainės lankytoją, veiksmus.

Pažymime, kad Jūsų pateikta mums informacija gali būti paskelbta Svetainėje, todėl šiai informacijai taikomi apribojimai dėl draudžiamos informacijos pateikimo, už kurią Jūs esate atsakingi (pvz., informacijos, kuri pažeidžia kitų asmenų orumą, garbę, dalykinę reputaciją, teisę į privatų gyvenimą, teisę į atvaizdą, kitas įstatymų saugomas asmenines neturtines teises). Mes turime teisę neperžiūrėti ir netikrinti Jūsų pateiktos informacijos, todėl už teisines pasekmes, kilsiančias dėl tokios informacijos paskleidimo, taip pat už privačios informacijos apie asmenį atskleidimą neturint šio asmens sutikimo, esate atsakingi tik Jūs. VšĮ „Panevėžio mechatronikos centras“ neatsako už teikiamos informacijos turinio teisingumą, kokybiškumą, taip pat už tai, kad medžiagą ar informaciją patalpinusio asmens pareiškimai ir garantijos dėl autorių teisių ir gretutinių teisių bei teikiamų paslaugų neatitinka tikrovės.

Informacija apie asmenį, dėl kurio pateiktos medžiagos ar informacijos Svetainėje yra pareikštos pretenzijos, gali būti perduodama tokias pretenzijas pareiškusiems asmenims. Privalote žinoti, kad Jūsų pateiktą informaciją (vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, IP adresą ir kitus duomenis) galime pateikti teisėsaugos institucijoms ir suinteresuotiems asmenims, besikreipiantiems dėl jų pažeistų teisių gynimo.

X. POLITIKOS PAKEITIMAI

Privatumo politika gali būti keičiama, atsižvelgiant į teisės aktų ir mūsų veiklos pokyčius. Privatumo politika ir visi jos pokyčiai skelbiami Svetainėje. Jūsų naudojimasis Svetaine ir (ar) mūsų paslaugomis arba Jūsų teikiama informacija, įvykus tiems pokyčiams, reiškia, kad pritariate atnaujintai Privatumo politikai.

Kiekvienas asmuo yra asmeniškai atsakingas už tai, kad naudodamasis Svetainės paslaugomis, būtų tinkamai susipažinęs su šia Privatumo politika.