Naujienos

2013-08-20

TECHNOLOGINIŲ AUDITŲ IR TECHNOLOGINIŲ APŽVALGŲ BEI TECHNOLOGINIŲ RINKŲ TYRIMŲ RENGIMAS

Vokietijos inžinierių ir informatikų asociacijų įmonės “VDI/VDE Innovation + Technik” GmbH ekspertai atlieka technologinių ir rinkos galimybių analizę plėtoti elektronikos, mikroelektronikos, mikroelektromechaninių sistemų, nano technologijų projektus Lietuvos įmonėse ir mokslo įstaigose. Numatoma parengti 5 technines galimybių studijas (vieną “švaros kambariui” ir 4 verslo ar mokslo tyrimų idėjoms).

Skaityti daugiau »


2013-07-10

TECHNOLOGINIŲ AUDITŲ IR TECHNOLOGINIŲ APŽVALGŲ BEI TECHNOLOGINIŲ RINKŲ TYRIMŲ PARENGIMO PASLAUGŲ - viešasis pirkimas

VšĮ „Panevėžio mechatronikos centras“ numato įsigyti technologinių auditų ir technologinių apžvalgų bei technologinių rinkų tyrimų parengimo paslaugas. Projektas yra finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo ir Panevėžio miesto savivaldybės. Pirkimas vykdomas: vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (Žin. 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), Perkančiosios organizacijos 2013 m. sausio 30 d. direktoriaus įsakymo Nr. PMC13/01/30 patvirtintomis ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) paskelbtomis http://mw.eviesiejipirkimai.lt/vpm/SVPTS/) supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis (toliau – Taisyklės), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei konkurso sąlygomis; naudojantis CVP IS elektroninėmis priemonėmis viso pirkimo eigoje, išskyrus pirkimo-pardavimo sutarties sudarymą. Pasiūlymų ar pastabų teikimo terminas iki 2013-07-19, 10.00 val.

Skaityti daugiau »


2012-12-19

Pranešimas

Viešojo pirkimo TECHNOLOGINIŲ AUDITŲ IR TECHNOLOGINIŲ APŽVALGŲ BEI TECHNOLOGINIŲ RINKŲ TYRIMŲ PARENGIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS, Pasiūlymų teikimo terminas nukeltas į 2013-01-15 10:00:00

Skaityti daugiau »